Kontakt

Nájdete nás na prízemí kultúrneho domu v Malinove, neďaleko hlavného vchodu.

Môžete nás kontaktovať
e-mailom: rcmalinovo@gmail.com
cez Facebook: Rodinné centrum Família v Malinove

Vedenie centra:

Zuzana Krajčíriková (predseda)

Valéria Lesičková (podpredseda)

Zuzana Ondrášiková (podpredseda)